O projekte ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会オープンデータポータル

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z Internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Je na ňom možné zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať vo zverejnených dátach. Portál otvorených dát je schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi podľa typu dát (a formy použitia) Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát - data.gov.sk • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií. • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií Medzi základné charakteristiky portálu patria:  Poskytuje samotné dáta, ako aj prístup k dátam vo forme spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát.  Umožňuje vyhľadávanie dokumentov - browsovaním, fulltextom, filtrovaním, vyhľadávaním podľa metadát.  Umožňuje spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systému pre opravy a dopĺňanie metadát (tzv. crowd sourcing).  Uvedené dáta a databázy, sprístupnené verejnosti, budú použiteľné na informatívne a analytické účely, nie na právne úkony. Portál data.gov.sk funguje na open source katalogizačnom softvéri CKAN, ktorý spravuje Open Knowledge Foundation. Každý záznam na CKAN-e obsahuje popis konkrétnych dát a dodatočné informácie, ako napríklad v ktorom formáte sú dostupné, kto ich vlastní, či sú voľne dostupné a o akej oblasti tieto dáta sú.

ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会オープンデータポータル je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z Internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会オープンデータポータル katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

Čo sú datasety?

ieto stránky sú postavené na robustnom open source katalogizačnom softvéri nazvanom CKAN, ktorý napísala a o ktorý sa stará Open Knowledge Foundation. Každý "dataset" záznam na CKAN-e obsahuje popis konkrétnych dát a dodatočné informácie, ako napríklad, v ktorom formáte sú dostupné, kto ich vlastní a či sú voľne dostupné, a o akej oblasti tieto dáta sú. Ostatní užívatelia môžu vylepšovať alebo pridávať dodatočné informácie (CKAN umožňuje plne zaznamenávať a ukladať zmeny v histórii). CKAN podporuje mnoho katalógov dát na Internete. Data Hub je otvorený katalóg dát v štýle Wikipédie a môže ho upravovať ktokoľvek. Britský parlament používa CKAN na prevádzku portálu data.gov.uk, ktorý momentálne obsahuje 8000 vládnych datasetov. Oficiálne verejné dáta z väčšiny európskych krajín sú zaradené v CKAN katalógu na publicdata.eu. Zoznam katalógov z celého sveta podobných tomuto sa nachádza na datacatalogs.org, ktorý je takisto podporovaný CKAN-om.

CKAN podporuje mnoho katalógov dát na Internete. Data Hub je otvorený katalóg dát v štýle Wikipédie a môže ho upravovať ktokoľvek. Britský parlament používa CKAN na prevádzku portálu data.gov.uk, ktorý momentálne obsahuje 8000 vládnych datasetov. Oficiálne verejné dáta z väčšiny európskych krajín sú zaradené v CKAN katalógu na publicdata.eu. Zoznam katalógov z celého sveta podobných tomuto sa nachádza na datacatalogs.org, ktorý je takisto podporovaný CKAN-om.

Open data and the Open Knowledge Foundation

Most of the data indexed at ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会オープンデータポータル is openly licensed, meaning anyone is free to use or re-use it however they like. Perhaps someone will take that nice dataset of a city's public art that you found, and add it to a tourist map - or even make a neat app for your phone that'll help you find artworks when you visit the city. Open data means more enterprise, collaborative science and transparent government. You can read more about open data in the Open Data Handbook.

Open Knowledge Foundation je nezisková organizácia, ktorá podporuje otvorené vedomosti: písanie a zlepšovanie CKAN-u je jednou z ciest ako to robíme my. Ak sa chcete podieľať na vytváraní dizajnu alebo kódu, zapojte sa do diskusie alebo vývojárskych mailing listov, alebo si prezrite stránku OKFN a dozviete sa viac o našich ďalších projektoch.